Превентивно се повлекуваат Киндер јајцата од продажба…

Агенцијата за храна превентивно повлекува киндер јајца…