Клубот за бугарско-македонско пријателство застана во одбрана…

Членовите на Клубот за бугарско-македонско пријателство излегоа…