ИСТОРИСКА РАКОМЕТНА МАГИЈА: Пред 20 години Кометал…

19 мај 2002 е испишан во македонската…