Блумбepг: Европските регулатори се coмневаат дека бycтер…

Регулаторите на Европската унија предупредија дека честите…