Следува блокада на земјата: Конфедерацијата на синдикални…

Целосна блокада на земјава од штрајковите, најавува…