(Видео) И Никола Тесла стана Бугарин: „Имал…

Темата на емисијата е историја, а „истражувачот“…