ИТНО е потребна крвна група А негатив!

На сопругата на отец Оливер од црквата…