КСОМ најавува штрајк: Владата троши непродуктивно, работниците…

Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија (КСОМ)…