Нова политика кон Куба, САД ги ублажува…

САД информираа за чекори што ќе доведат…