Здравствената фела реагира: Низа неправилности во изборот…

Изборите во Лекарска комора на Македонија за…