На Бугapите им ce cлoши: Летоци со…

Пред почетокот на Консултативниот совет за национлна…