Последна опомена: Ако Владата остане глува вработените…

Синдикатот на Македонска пошта и Синдикалната организација…