(Видео) Светот слушна за генијалецот Македон ама…

Сегашниот македонски наставен систем нема соодветни програми…