Овој мај најтопол во последните неколку години

Мај бил потопол и посув месец во…