Месната индустрија бара продолжување на мерката за…

Уште шест месеци да продолжи мерката која…