Гранатиран камп за сместување на меѓународни сили…

Меѓународниот камп за сместување на меѓународните сили…