Смрт на секој чекор: Половина од територијата…

Претставник на Државната служба за вонредни состојби…