Зошто Народна банка и Фондот за осигурување…

Само трите најголеми банки, Комерцијална банка, НЛБ…