Стопанската комора пред Уставен суд ја оспорува…

Уставниот суд информира дека Стопанската комора на…