Долно Лисиче доби ново кошаркарско игралиште

Во рамките на заедничкиот проект, денеска заедно…