Нагло купување на ориз по индиската забрана…

Неочекуваната индиска забрана на извозот на пченица…