Русија ќе им дава финансиска помош на…

Москва финансиски ќе им помага на луѓето…