3абeгaa и Американците: Отстpaнета статуа на Теодор…

Статуата на поранешниот американски претседател, Теодор Рузвелт,…