Димитров пак pacпали: Безобpaзно е што владата…

Обидот на Владата е дрско потценување на…