140 години од раѓањето на Павел Шатев:…

Незаборавник – за Македонските работи(7.) /140 години…