Во Србија од 1 јануари по 850…

Комисијата на Собранието на Србија за труд,…