Поефтино ви е да летате: Од понеделник…

Од понеделник во 7 часот ќе бидат…