Ова го има само во Македонија: Пациентка…

Пациентка од психијатриската болница во Демир Хисар…