150 планинари заглавени во хотел Молика, патот…

150 планинари од Македонија, Србија и Бугарија…