Во пензискиот фонд за погреби недостигаат дури…

Пензиско-инвалидскиот фонд во својот извештај за работата…