Траги-комедија во Пештани: Тројца скопски пензионери постари…

Тројца жители на Скопје, сите постари од…