Врховниот суд со два заклучоци им ги…

Врховниот суд уште на 7.12.2021 година донел…