Ни трага ни абер од младиот Петар:…

Голема потрага се спроведува во прилепско Мариово,…