Успеав да го слушнам син ми од…

Људмила е една од првите бегалци кои…