Украина го пополни прашалникот за членство во…

Украина го пополни прашалникот кој ќе биде…