Димитровски: Да видиме како ќе се слави…

-Нашата изјава за македонскиот јазик претставува пример…