Пензионерска држава: Намален природниот прираст во Македонија

Државниот завод за статистика соопшти дека природниот…

Голема смртност, намален наталитет: Природниот прираст на…

Во последните три години природниот прираст на…

За првпат по шест децении се намалува…

Населението на Кина се намали минатата година…

Умираме како нација: Негативен природен прираст во…

Во третото тримесечје од 2022 година, во…

Наталитетот е зголемен, но природниот прираст се’…

Во првото тримесечје од 2022 година, во…