Наталитетот е зголемен, но природниот прираст се’…

Во првото тримесечје од 2022 година, во…