Донесена Програмата за задолжителна имунизaција на населението

Владата денеска ја донесе Програмата за задолжителна…