Нема да има забрана за промет на…

Претседателот на Стопанската комора на Србија (ПКС)…