Македонија на листата земји со умерен ризик…

Македонија е на листата на земји чии…