Најголеми резерви на злато во регионот има…

Податоците на Светскиот совет за злато покажуваат…