Сите два рентген апарати во Клинички центар…

Повеќе од десеттина дена рентгн апаратот на…