На италијанскиот индустриски систем му се заканува…

На италијанскиот индустриски систем му се заканува…