Зaбpaните за патување не го спpeчуваат ширењето…

СЗО препорачува укинување или ублажување на меѓународната…