Скандал во Германија: Офицер во резервниот состав…

Офицер во резервниот состав на германската армија…