Сали: Се додека секојдневно добиваме бројки од…

Се додека секојдневно добиваме бројки од 80…