Ќе се возобновува Светиклиментовиот Универзитет на Плаошник

На денешната седница Владата ја разгледа и…