Што означува симболот „Z“ на руските војски?…

Руската и украинскта армија имаат слично оружје…