Синдикален претставник од СО АД ЕЛЕМ добивал…

Од Синдикалната организација на АД ЕЛЕМ при…