Деаноски: Да сум премиер за 5 минути…

Задоволни сме од одзивот во прекинот на…